Phi Tiêu Thần Kì

Số người đang chơi: 725 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Roy*****hke - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 10000 Kim Cương    -      Ste*****oy - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Ale*****ht - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Random    -      Jas*****ana - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 10000 Kim Cương    -      Jus*****age - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Random    -      Eli*****ma - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 10000 Kim Cương    -      Ro*****cie - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 245 Kim Cương    -      La*****ia - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 10000 Kim Cương    -      Ry*****na - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 5999 Kim Cương    -      Ga*****ter - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 100 Kim Cương    -      Te*****ri - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 100 Kim Cương
Giá 39,000/lượt chơi

Các minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5400

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 65

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23337

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 334

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 646

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4222

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7783

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »