Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 630 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ma*****dy - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Ama*****man - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Jo*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Pat*****aud - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 110 Kim Cương    -      Wa*****uz - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 110 Kim Cương    -      Sco*****te - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Pat*****Luz - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Jo*****rs - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Mar*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Jef*****ton - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Noa*****zak - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58
Tha***34 Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2024-03-04 15:58

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5396

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 63

23,750đ 19,000đ

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 4242533

48,750đ 39,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23337

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 646

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4214

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7783

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »