Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Số người đang chơi: 71 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Wil*****sby - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Har*****na - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Ru*****al - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99 Kim Cương    -      Am*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 368 Kim Cương    -      Wil*****ele - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Don*****mas - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Ch*****the - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Pa*****he - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Ti*****en - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Sea*****bi - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Ran*****ubi - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
153***om Bạn đã trúng 40 KC 2024-02-09 19:13
153***om Bạn đã trúng 31 KC 2024-02-09 19:13
749***om Bạn đã trúng 34 KC 2023-12-26 18:13
853***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-17 11:42
326***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-05 10:26
326***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-05 10:26
326***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-05 10:26
326***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-05 10:26

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5395

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 47

23,750đ 19,000đ

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 4242533

48,750đ 39,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23337

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 301

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 645

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4213

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »