Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Số người đang chơi: 34 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ran*****ld - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Ar*****na - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      De*****ote - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Den*****ger - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Eth*****esh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Ro*****ro - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99 Kim Cương    -      Rog*****an - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Bet*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Reb*****man - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ste*****age - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Lin*****tte - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
344***om Bạn đã trúng 31 KC 2024-04-10 15:01
344***om Bạn đã trúng 33 KC 2024-04-10 15:01
409***om Bạn đã trúng 38 KC 2024-03-05 10:47
Tha***34 Bạn đã trúng 40 KC 2024-03-04 15:59
Tha***34 Bạn đã trúng 37 KC 2024-03-04 15:59
Tha***34 Bạn đã trúng 33 KC 2024-03-04 15:59
Tha***34 Bạn đã trúng 38 KC 2024-03-04 15:59
Tha***34 Bạn đã trúng 30 KC 2024-03-04 15:59

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5400

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 65

23,750đ 19,000đ

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 4242533

48,750đ 39,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23337

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 333

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 646

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4221

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »