Trống Đồng Đông Sơn

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  327*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-06-20 12:32
  ttt**** Bạn Đã Trúng Thưởng 345 Kim Cương Được Tặng Thêm 89 Kim Cương Tổng Nhận 434 Kim Cương 2021-06-20 12:32
  327*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-06-20 12:32
  327*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 110 Kim Cương 2021-06-20 12:31
  thh**** Bạn Đã Trúng Thưởng 5555 Kim Cương Được Tặng Thêm 134 Kim Cương Tổng Nhận 5689 Kim Cương 2021-06-03 08:53
  328*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-06-03 08:53
  Ngu*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 110 Kim Cương 2021-06-02 18:58
  oll**** Bạn Đã Trúng Thưởng 2400 Kim Cương Được Tặng Thêm 114 Kim Cương Tổng Nhận 2514 Kim Cương 2021-05-31 17:55
  328*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-31 17:55
  328*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-31 17:55
  ttt**** Bạn Đã Trúng Thưởng 100 Kim Cương Được Tặng Thêm 89 Kim Cương Tổng Nhận 189 Kim Cương 2021-05-31 17:55
  328*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-31 17:55
  An*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-22 16:24
  An*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 110 Kim Cương 2021-05-18 19:30
  118*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-17 20:08
  118*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-17 20:07
  179*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-17 10:09
  110*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-14 19:44
  283*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 110 Kim Cương 2021-05-11 14:35
  283*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-11 14:35
  283*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-11 14:35
  Ngu*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Trống Đồng Đông Sơn Trị Giá 20 Kim Cương 2021-05-07 21:06
  Ngu*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 110 Kim Cương 2021-05-07 21:06
  Ngu*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 205 Kim Cương 2021-05-07 21:06
  Xem thêm
  Xem tất cả »