Máy Gắp Quà Free Fire

Số người đang chơi: 107 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Hen*****is - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Al*****ck - đã trúng Nick 1.700.000 VNĐ    -      Ke*****des - đã trúng Nick 1.500.000 VNĐ    -      Ry*****ia - đã trúng Hũ Kim Cương 20.000    -      Eth*****ine - đã trúng Nick 1.700.000 VNĐ    -      Bet*****ger - đã trúng Hũ Kim Cương 20.000    -      Eri*****cka - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      Ba*****ote - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Mi*****man - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      Eu*****ice - đã trúng Nick 1.500.000 VNĐ    -      Ter*****nna - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
176***om Bạn đã trúng 26 KC 2024-01-22 08:24
176***om Bạn đã trúng 27 KC 2024-01-22 08:24
cha***** Hũ Kim Cương 20.000 2024-01-22 01:24
176***om Bạn đã trúng 21 KC 2024-01-22 08:24
176***om Bạn đã trúng 26 KC 2024-01-22 08:24
176***om Bạn đã trúng 24 KC 2024-01-22 08:24
dun***** Nick 2.000.000 VNĐ 2023-11-17 04:43
853***om Bạn đã trúng 24 KC 2023-11-17 11:43
853***om Bạn đã trúng 24 KC 2023-11-17 11:40
sit***55 Hộp Quà Ngẫu Nhiên 2023-10-26 21:16

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5396

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 63

23,750đ 19,000đ

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 4242533

48,750đ 39,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 319

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 646

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4214

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7783

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »