Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 593 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Br*****tte - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      De*****ewe - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Al*****ia - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ala*****es - đã trúng Trúng nick 4    -      Sam*****es - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Tim*****zer - đã trúng Trúng nick 3    -      Ra*****mas - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương    -      Am*****ett - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Al*****en - đã trúng Trúng nick 2    -      Joh*****ia - đã trúng Trúng nick 3    -      Ga*****don - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tha***34 Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2024-03-01 13:28
Min***56 Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-08 13:18
anh***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 50k 2023-09-08 06:17
Min***56 Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-08 13:17
180***om Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-08-25 21:46
180***om Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-08-25 21:46
vod***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 100k 2023-08-22 02:21
Ntn***18 Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-08-22 09:21
077***81 Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương 2023-08-20 15:03

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5396

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 63

23,750đ 19,000đ

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 4242533

48,750đ 39,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23337

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 319

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4214

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7783

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 92

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »